Big Gate

VN | EN

VIDEO CLIP

Hotline: 08. 62976333

Email: biggate2013@gmail.com

Dự án Cầu Cửa Đại - gói 3.1

Dự án được xây dựng bắc qua sông Thu Bồn – tỉnh Quảng Nam với:
- Điểm đầu: giao với đường 603A, tại ranh giới giữa Khu 2 và khu Tân Mỹ - Tân Thịnh thuộc Khu tái định cư làng chài phường Cẩm An;
- Điểm cuối: tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, cách tuyến đường ĐT613 khoảng 1,5 km
Quy mô công trình
Phần cầu:
- Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL
- Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN272-05
- Tải trọng thiết kế: HL-93
- Tần xuất thiết kế: P = 1%
- Tần xuất động đất thiết kế 500 năm tương ứng với hệ số gia tốc A=0,0324
- Khổ thông thuyền:

 • Cầu Cửa Đại: bề rộng thông thuyền B=50m, chiều cao tĩnh không thông thuyền H=20m (ứng với tần suất 5%) đáp ứng tiêu chuẩn sông thông thuyền cấp III và chiều cao tĩnh không cho thuyền du lịch hoạt động;
 • Cầu Km0+317 vượt sông Đế Võng: cáp ứng tiêu chuẩn thông thuyền cấp IV, bề rộng thông thuyền B = 40m, chiều cao tĩnh không thông thuyền H=6m (ứng với tần suất 5%)
 • Cầu Km2+065 vượt sông Cổ Cò: bề rộng thông thuyền B = 20m, chiều cao tĩnh không thông thuyền H=2,5m (ứng với tần suất 5%)

-   Quy mô mặt cắt ngang:

 • Cầu Của Đại, Cầu Km0+317, Cầu Km2+065: B=25m, với 04 làn xe chạy (4x3,5)m + phần người đi bộ (2x3)m + giải phân cách giữa (1,5)m + dải an toàn (4x0,75)m + lan can cầu (2x0,25)m;
 • Cầu Km9+527: mặt cắt ngang cầu gồm 02 cầu độc lập có tổng bề rộng mặt cầu: B = (18,5 + 1,5 + 18,5)m =38,5m; mặt cắt nagng mỗi cầu (18,5m) gồm: 02 làn xe chạy (2x3,5)m + phần lề đường 2,5 m + vỉa hè 7,5m + dải an toàn 0,75 – lan can cầu (0,5+0,25)m

Phần đường:
- Quy mô: Đường phố chính đô thị  thứ yếu, vận tốc thiết kế V = 70Km/h.
- Quy mô mặt cắt ngang:

 • Phân tuyến phía Bắc cầu Cửa Đại: B = 38m gồm: 04 làn xe chạy (4x3,5)m + phần lề đường (2x2,5)m + giải phân cách 2,5 m + dải mép (2x0,75)m + hè đường (2x7,5)m.
 • Phân tuyến phía Nam cầu Cửa Đại: B = 138m gồm: 04 làn xe chạy (4x3,5)m + phần lề đường (2x2,5)m + giải phân cách 2,5 m + dải mép (2x0,75)m + hè đường (2x7,5)m + dải cây xanh hai bên (2x50)m.

- Chiều dài toàn bộ tuyến (kể cả cầu): 18,3km

Dự án được xây dựng bắc qua sông Thu Bồn – tỉnh Quảng Nam với:
- Điểm đầu: giao với đường 603A, tại ranh giới giữa Khu 2 và khu Tân Mỹ - Tân Thịnh thuộc Khu tái định cư làng chài phường Cẩm An;
- Điểm cuối: tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, cách tuyến đường ĐT613 khoảng 1,5 km
Quy mô công trình
Phần cầu:
- Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL
- Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN272-05
- Tải trọng thiết kế: HL-93
- Tần xuất thiết kế: P = 1%
- Tần xuất động đất thiết kế 500 năm tương ứng với hệ số gia tốc A=0,0324
- Khổ thông thuyền:

 • Cầu Cửa Đại: bề rộng thông thuyền B=50m, chiều cao tĩnh không thông thuyền H=20m (ứng với tần suất 5%) đáp ứng tiêu chuẩn sông thông thuyền cấp III và chiều cao tĩnh không cho thuyền du lịch hoạt động;
 • Cầu Km0+317 vượt sông Đế Võng: cáp ứng tiêu chuẩn thông thuyền cấp IV, bề rộng thông thuyền B = 40m, chiều cao tĩnh không thông thuyền H=6m (ứng với tần suất 5%)
 • Cầu Km2+065 vượt sông Cổ Cò: bề rộng thông thuyền B = 20m, chiều cao tĩnh không thông thuyền H=2,5m (ứng với tần suất 5%)

-   Quy mô mặt cắt ngang:

 • Cầu Của Đại, Cầu Km0+317, Cầu Km2+065: B=25m, với 04 làn xe chạy (4x3,5)m + phần người đi bộ (2x3)m + giải phân cách giữa (1,5)m + dải an toàn (4x0,75)m + lan can cầu (2x0,25)m;
 • Cầu Km9+527: mặt cắt ngang cầu gồm 02 cầu độc lập có tổng bề rộng mặt cầu: B = (18,5 + 1,5 + 18,5)m =38,5m; mặt cắt nagng mỗi cầu (18,5m) gồm: 02 làn xe chạy (2x3,5)m + phần lề đường 2,5 m + vỉa hè 7,5m + dải an toàn 0,75 – lan can cầu (0,5+0,25)m

Phần đường:
- Quy mô: Đường phố chính đô thị  thứ yếu, vận tốc thiết kế V = 70Km/h.
- Quy mô mặt cắt ngang:

 • Phân tuyến phía Bắc cầu Cửa Đại: B = 38m gồm: 04 làn xe chạy (4x3,5)m + phần lề đường (2x2,5)m + giải phân cách 2,5 m + dải mép (2x0,75)m + hè đường (2x7,5)m.
 • Phân tuyến phía Nam cầu Cửa Đại: B = 138m gồm: 04 làn xe chạy (4x3,5)m + phần lề đường (2x2,5)m + giải phân cách 2,5 m + dải mép (2x0,75)m + hè đường (2x7,5)m + dải cây xanh hai bên (2x50)m.

- Chiều dài toàn bộ tuyến (kể cả cầu): 18,3km
Khối lượng hạng mục công việc do Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận:
Thi công xây dựng Trụ T13 và phần dầm liên tục đúc hẫng trên trụ T13 (Bao gồm khối hợp long T12 – T13) và phần mặt cầu trên trụ T13.

 

Dự án khác

 • Công ty CP nền móng Phú Sỹ
 • Logo 5