Big Gate

VN | EN

VIDEO CLIP

Hotline: 08. 62976333

Email: biggate2013@gmail.com

Bàn giao mặt bằng BOT QL1A đoạn km1016-km1019

Đến ngày 11/03/2014, Công ty BOT QL1A-Cienco5 và Địa phương đã bàn giao một phần mặt bằng mặt bằng cho đơn vị thi công đoạn Km1016-Km1019, đoạn qua Thị Trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Phần mặt bằng đã bàn giao cho đến nay cụ thể sau:

 

 

 1. Bên phải tuyến :
    - Km1016+045-Km1016+075 =  30m
    - Km1016+293-Km1016+829 = 536m

    - Km1017+416-Km1017+546 = 130m

        Cộng:                                 693m

 2. Bên trái tuyến :
    - Km1016+000-Km1016+130 =  130m

Đến ngày 11/03/2014, Công ty BOT QL1A-Cienco5 và Địa phương đã bàn giao một phần mặt bằng mặt bằng cho đơn vị thi công đoạn Km1016-Km1019, đoạn qua Thị Trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Phần mặt bằng đã bàn giao cho đến nay cụ thể sau:

 1. Bên phải tuyến :
    - Km1016+045-Km1016+075 =  30m
    - Km1016+293-Km1016+829 = 536m

    - Km1017+416-Km1017+546 = 130m

        Cộng:                                 693m

 2. Bên trái tuyến :
    - Km1016+000-Km1016+130 =  130m

Đang cập nhật

Dự án khác

  • Công ty CP nền móng Phú Sỹ
  • Logo 5